Knowmád a Lídr 2018-06-21T15:58:20+00:00

smysluplné inovace

Celý můj profesní život jsem si opakovaně v praxi ověřil, jak zásadní je design produktů/služeb pro uživatele, přidaná hodnota, vyladěná týmová spolupráce, soustředění se na ověřené znalosti v kontextu pro správná rozhodnutí, odvaha, čestnost a spokojenost klientů pro celkový úspěch byznysu.

Důvěřuji ve svůj osobní pevný tripod: vášeň, cílení na účel konání a strategické myšlení. Věřím ve velký potenciál českých mozků, které mohou ovlivnit svět díky skvělým vynálezům a excelentním novým službám a nejen většinovým kopírováním globálních konceptů. Česko má na to být zemí vynálezců, knowmádů a měničů paradigmat fungování společnosti. Budoucnost bude patřit odvážným lidem, kteří budou kreativní, čestní, schopni se neustále učit a vést ostatní kupředu v dynamické síťové struktuře vztahů. Vést příkladem, respektovat druhé, spolupracovat s využitím toho nejlepšího z umělé inteligence/robotů a využití vychytávek přírody v harmonii bude zásadní pro budoucí fungování jak firem, tak celé společnosti. Kdo bude v budoucnu dělat klíčová rozhodnutí: roboti nebo lidé? Pomáhejme lidem udržet svět pod svojí kontrolou!

ENERGIE~ROZUM~PRIORITY pro skvělá řešení

Svoboda, objektivní myšlení v souvislostech, kreativita, odvaha, odpovědnost, slušnost a radikální čestnost jsou hodnoty, kterých si nejvíc vážím. Jsem lídr; byznys stratég a konzultant; knowmád; architekt řešení; evangelista moderních technologií a hrdý táta.

Mojí hlavní motivací je pomáhat týmům dosahovat a radovat se ze skvělých úspěchů. Pomáhám s vytvořením strategie, nastartováním či restartem byznysu, vylezením z krabice, tvůrčími nápady, tvorbou a uvádění do života nových řešení a produktů, vyhodnocením a implementací nových myšlenek do života, stmelováním týmů, zaváděním informačních systémů a řízení pomocí cílů a měřitelných výsledků (OKR). Využívám své silné analytické schopnosti pro hledání úzkých míst, navrhuji řešení pro jejich odstranění, zavádím je do praxe a pomáhám lidem lépe využívat potenciál moderních informačních systémů pro zpracování znalostí a kvalitní rozhodování v souvislostech.

Mám za sebou 25+ let zkušeností v oblasti strategie, budování a rozvoje byznysu a návrhu procesně řízených informačních systémů. Prošel jsem si všemi fázemi rozvoje firmy, od startu, růstu, reorganizací, redukci, PM, developmentem, produktovými inovacemi, uváděním nových produktů do života až po poradenství pro nejvyšší management. Dříve nadšený evangelizátor geoprostorové inteligence v oblasti péče o území, provozní a technické infrastruktury, nyní hlavně propagátor svobodného přístupu v práci, svobodného vzdělávání i respektující svobody v osobním životě. Opakovaně jsem si ověřil sílu fungování komplexních adaptivních systémů a decentralizované společnosti. Jsem inspirující provokatér, který se nebojí hledat nové cesty fungování organizací a užitečné nápady pro klienty. S nadšením při své práci i v soukromém životě šířím myšlenky pozitivní psychologie. Pomáhám lidem lépe spolupracovat, využívat své silné stránky a cílit na výsledky. Věřím, že pokud děláme věci, které nás baví a využívají naše silné stránky, dosahujeme nejlepších výsledků.

Využívám své praktické zkušenosti, strategické myšlení, silné analytické schopnosti, velký všeobecný přehled, energii, kreativitu a mediaci komunikace pro soustředění se na dosažení cíle. Díky silné motivaci pro společný úspěch pomáhám na svět jak komplexním enterprise projektům, tak inovativním startupům. Zaměřuji se hlavně na optimalizaci využití zdrojů, efektivitu + smysluplnost + sladění procesů, týmovou spolupráci, kvalitu a produktivitu. Spolupracuji především s vyšším managementem a klíčovými manažery na správném směrování kormidla vize, prioritizaci strategie a dosažení klíčových cílů. Pomáhám uspět novým myšlenkám s použitím osvědčeným postupů a inovací. Sdílím své zkušenosti a inovativní myšlení s cílem společné radosti z úspěchů. Hlavní cíl: vysoká přidaná hodnota pro zákazníky a tedy i pro spolupracující týmy a lidi.

Mojmír Macek a projekty

Vymýšlel jsem, strategicky řídil, navrhoval architekturu a spolupracoval na několika z největších ICT projektů v České republice v součinnosti s největšími systémovými integrátory a technologickými leadery (Oracle, Autodesk, IBM, SAP) především v oblasti e-government řešení (zemědělství, správa majetku), facility managementu a inženýrských sítí a infrastruktury měst. Měl jsem odpovědnost za projekty s rozpočtem přes 10M+ euro a systémy pro desítky tisíc uživatelů s rozsáhlou systémovou integrací.

Založil jsem, vlastnil a dvacet let vedl firmu Sitewell. Sitewell Logo CZNaše hlavní řešení byla zaměřena na GIS území a facility management. Opakovaně byla oceňována na světové úrovni.

Jako leader, autor, designer a architekt řešení jsem hrdý především na tyto tři klíčové projekty u kterých jsem byl od ideového počátku až do úspěšného zavedení do praxe:

 • Sitewell EIRA: teamware & systém pro týmovou spolupráci pro moudré lidi kteří aktivně pečují o kvalitu informací pro svá rozhodnutí v kontextu reálného světa; posouvají se od záplavy instantních dat ke kvalitně strukturovaným a zabezpečeným informacím, které pak tvoří ty správné znalosti v souvislostech pro správná rozhodnutí.
 • Sitewell GOLAM: geoprostorově inteligentní informační systém pro procesní správu a nakládání s majetkem pro velké organizace
 • Sitewell LPIS: systém pro sledování užití území, kontrolu a optimalizaci využití přírodních zdrojů v 4D prostředí

Budu velmi rád, pokud se zapojíte do diskuze @SwellKnowmad v angličtině nebo @Mojmir_Macek v češtině. Podívejte se na přehled témat, kterým se věnuji a také na můj osobní příběh na další stránce.

Nejnovější příspěvky

 • INTJ Osobnost (Architekt)
 • Mé silné stránky: Akční, Vymýšlející, Budoucnost, Strategický, Sebejistý {dle Gallup CtiftonStrengths}

  1. Čest/Statečnost
  2. Positivní energie
  3. Spojení
  4. Rozum/Vztahy
  5. Smysl/Motivace
  6. Úspěchy
  7. Vitalita

  …vede k rozkvětu týmového i osobního štěstí a smysluplným výsledkům.

Knowmad and Positive Leader Approach
Lídři nenutí lidi, aby je následovali – zvou je na skvělé putování.
Charles S. Lauer
Následujte rozum, ne rozmary víry.
Ayn Rand
Štěstí se rodí z čestných úspěchů.
Mojmír Macek

Zůstaň hladový, zůstaň bláhový!

Steve Jobs, Apple - Stanford

Mou filozofií je člověk jako sebeuvědomělá bytost se svým osobním štěstím jako morálním účelem svého života, s čestnými vztahy pro zapojení do společnosti a tvořením jako jeho nejušlechtilejší aktivitou a rozumem v roli hlavního arbitra. ~ Mojmír Macek